GiaHinhNguyenLe [83390]
08/03/2020 10:39:04 PM

Hình tọa độ OXYZ

Thầy giải thích giúp em câu này.

Trong không gian với hệ toạ độ Oxyz, cho ba điểm A(1;0;0),B(0;0;1),C(0;1;0). Hỏi có tất cả bao nhiêu điểm trong không gian nhìn các đoạn thẳng AB,BC và CA dưới một góc vuông ?

A. 1 điểm.  B. Không có điểm nào thoả mãn.  C. 2 điểm.  D. Vô số điểm.

Toán Học 2 câu trả lời 438 lượt xem

2 Câu trả lời

Lời giải
Đã ghim
Đặng Thành Nam [6119] Publisher, Admin Đã mua 28 khóa học 13:24 09-03-2020

giải hệ vuông góc em ơi; M là điểm cần tìm thì vtMA.vtMB=0; vtMB.vtMC=0; vtMC.vtMA=0 giải hệ có 2 nghiệm tức có 2 điểm thoả mãn.

0
Lời giải
Đã ghim
GiaHinhNguyenLe [83390] 14:46 09-03-2020

Em hiểu rồi. Cảm ơn thầy

 

0

Câu trả lời của bạn

Để bình luận, bạn cần đăng nhập bằng tài khoản Vted.

Đăng nhập

Không phải câu trả lời hoặc câu hỏi bạn đang tìm kiếm? Hỏi câu hỏi của riêng bạn.