Nguyễn Quang Trung [37980] Đã mua 1 khóa học
03/12/2018 11:06:02 AM

Vector hình 10 toán

Câu này chứng minh sao ạ

Toán Học 1 câu trả lời 920 lượt xem

1 Câu trả lời

Lời giải
Đã ghim
Nguyễn Hồng Kim [3299] 22:59 07-12-2018

bạn gọi điểm M thỏa mãn: 3vt(MC)+4vt(MB)=vt(o) thì M cố định.

Biến đổi VP của đề cho sẽ ra 7vt(HM) suy ra vt(HL)=7vt(HM) suy ra H, L, M thẳng hàng.

Suy ra đpcm

 

0

Câu trả lời của bạn

Để bình luận, bạn cần đăng nhập bằng tài khoản Vted.

Đăng nhập

Không phải câu trả lời hoặc câu hỏi bạn đang tìm kiếm? Hỏi câu hỏi của riêng bạn.