Võ Ý Nhi [66367] Đã mua 2 khóa học
05/12/2018 8:24:44 PM

Hình học không gian

Cho tứ diện ABCD gọi E là điểm đối xứng của B qua D. ĐIểm M nằm trong tam giác ACD

1)Tìm giao tuyến (MCE) và (ABC)

2) Gọi N thuộc cạnh AD. TÌm giao tuyến (BCN) và (MEA)

Toán Học 0 câu trả lời 857 lượt xem

0 Câu trả lời

Câu trả lời của bạn

Để bình luận, bạn cần đăng nhập bằng tài khoản Vted.

Đăng nhập

Không phải câu trả lời hoặc câu hỏi bạn đang tìm kiếm? Hỏi câu hỏi của riêng bạn.