anh.trn [53245]
18/11/2018 11:13:15 AM

Hình 11 nâng cao. Bài 4: Hai mặt phẳng song song

1.Cho hình hộp ABCD.A’B’C’D’ có AB = a, BC = b, CC’ = c. Nếu:AC=BD=BD=a2+b2+c2AC′=BD′=B′D=a2+b2+c2  .Thì hình hộp đó có phải là hình hộp chữ nhật không ? Vì sao ?

2.Cho hình lập phương ABCD.A’B’C’D’ có cạnh bằng a.

a. Chứng minh rằng AC’ vuông góc với hai mặt phẳng (A’BD) và (B’CD’).

b. Cắt hình lập phương bởi mặt phẳng trung trực của AC’. Chứng minh thiết diện tạo thành là một lục giác đều. Tính diện tích thiết diện đó.

 

Toán Học 3 câu trả lời 1240 lượt xem

3 Câu trả lời

Lời giải
Đã ghim
Yên Chi [44616] 15:22 18-11-2018

0
Lời giải
Đã ghim
Yên Chi [44616] 15:21 18-11-2018

0
Lời giải
Đã ghim
Đặng Thành Nam [6119] Publisher, Admin Đã mua 27 khóa học 12:08 18-11-2018

Khi đăng câu hỏi em nên đăng 1 câu thôi em nhé.

0

Câu trả lời của bạn

Để bình luận, bạn cần đăng nhập bằng tài khoản Vted.

Đăng nhập

Không phải câu trả lời hoặc câu hỏi bạn đang tìm kiếm? Hỏi câu hỏi của riêng bạn.