Hoàng Thị Thu Trang [43656] Đã mua 3 khóa học
18/10/2018 10:04:41 PM

Không gian vecto

chứng minh rằng nếu hệ vecto có số vecto nhiều hơn số chiều thì hệ đó PTTT

Giải tích 22/10/2018 10:12:13 PM 1 câu trả lời 1031 lượt xem

1 Câu trả lời

Lời giải
Đã ghim
Vteder [61124] Admin Đã mua 20 khóa học 10:59 20-10-2018

Có vẻ như em gõ đề lỗi rồi em?

Hệ véctơ có số véctơ lớn hơn số chiều chứ nhỉ?

0

Câu trả lời của bạn

Để bình luận, bạn cần đăng nhập bằng tài khoản Vted.

Đăng nhập

Không phải câu trả lời hoặc câu hỏi bạn đang tìm kiếm? Hỏi câu hỏi của riêng bạn.