Nguyễn Hà Vân [8187] Đã mua 1 khóa học
31/10/2018 4:48:36 PM

em không hiểu phép toán đầu tiên ạ. tại sao lại không lấy bằng 10.6% n1 luôn mà phải trừ đi ạ

Toán Học 0 câu trả lời 1066 lượt xem

0 Câu trả lời

Câu trả lời của bạn

Để bình luận, bạn cần đăng nhập bằng tài khoản Vted.

Đăng nhập

Không phải câu trả lời hoặc câu hỏi bạn đang tìm kiếm? Hỏi câu hỏi của riêng bạn.