Đặng Đào [67214]
12/11/2018 11:34:35 PM

Toán hình 12 Thể tích

Cho hình chóp S.ABCD có đáy là hình chữ nhật với AB = 3,BC = 4,SC = 5. Tam giác SAC

nhọn và nằm trong mặt phẳng vuông góc với đáy. Các mặt phẳng (SAB) và (SAC) tạo với nhau góc α

thoả mãn cosα = 3/29 . Tính khoảng cách h từ đỉnh S đến mặt phẳng (ABCD).

Toán Học 1 câu trả lời 1596 lượt xem

1 Câu trả lời

Lời giải
Đã ghim
Vteder [61124] Admin Đã mua 14 khóa học 00:54 13-11-2018

Em xem giải trong đề khoảng cách từ điểm đến mặt phẳng khoá pro x.

1

Câu trả lời của bạn

Để bình luận, bạn cần đăng nhập bằng tài khoản Vted.

Đăng nhập

Không phải câu trả lời hoặc câu hỏi bạn đang tìm kiếm? Hỏi câu hỏi của riêng bạn.