Unset [144149]

.......................

  •  Trong mặt phẳng Oxy cho phép biến hình f:

M(x;y)-> M'= f (M)={x'=2x-1;y'=y+3. Ảnh của điểm 

A(1;2) qua phép biến hình f là : 

A. A'(1;2) B. A' (1;5) C. A'(2;5) D. A' (5;1)

0 trả lời 0 lời giải Toán Học 3 lượt xem Unset đã hỏi 21/10/2021 1:02:34 PM
Unset [144146]

Em cần gấp ạ. Mong thầy cô giúp em ạ. Em cảm ơn ạ.

Cho hình chóp S.ABCD có đáy là hình bình hành đáy lớn AB. Gọi I,J lần lượt là trung điểm SA và SB, O là giao điểm 2 đường chéo của hình thang.

a/ Tìm giao tuyến của (SAD) và (SBC)

b/ Tìm giao điểm K của (BIC) và SD

c/ Gọi M là giao điểm của CK và BI. Chứng minh SM// AB

d/ Xác định thiết diện hình chóp cắt bởi (OIJ)

0 trả lời 0 lời giải Toán Học 37 lượt xem Unset đã sửa 21/10/2021 5:30:24 PM
Unset [143568]

Toán xác suất và biến cố của lớp 11

Lấy ngẫu nhiên từng hột trong túi chứa 5 hột chuỗi tròn khác màu và 5 hột chuỗi vuông khác màu để xỏ sợi chỉ kết thành xâu tròn. Tính xác suất để hột tròn và hột vuông xen kẽ nhau.

Hướng dẫn giải: 

Kết xâu giống như xếp 10 hột chuỗi vào 10 vị trí khác nhau trên vòng tròn. Lẽ ra có 10! cách xếp, nhưng với 1 cách xếp, ta xoay vòng mà vẫn giữ nguyên trật tự xếp của 10 hột chuỗi thì xâu chuỗi mới sau khi xoay vòng vẫn không phân biệt. Như vậy số cách xếp sẽ giảm đi 10 lần. Khi hột tròn, vuông xen kẽ thì có 5! cách đổi chỗ các hột tròn, 5! cách đổi chỗ các hột vuông (ở đây không xét đến sự xoay vòng nữa)

0 trả lời 0 lời giải Toán Học 22 lượt xem Unset đã hỏi 14/10/2021 2:12:18 PM
khánhdoan [125791]

toán vận dụng cao 12

Có bao nhiêu giá trị nguyên dương của tham số mm không vượt quá 2019 để hàm số y=x28+x+m+2y=x28+x+m+2 không có điểm cực trị?

0 trả lời 0 lời giải Toán Học 32 lượt xem khánhdoan đã hỏi 09/10/2021 9:46:42 PM