09.H?ngAnh [165398]

Từ các chữ số 1, 2 , 3, 4 , 5, 6 có thể lập được bao nhiêu số tự nhiên lẻ có 6 chữ số khác nhau và trong mỗi số đó tổng của ba chữ số đầu nhỏ hơn tổng của ba chữ số cuối một đơn vị

Từ các chữ số 1,  2 ,  3,  4 ,  5,  6 có thể lập  được bao nhiêu số tự nhiên lẻ có  6 chữ số khác nhau và trong mỗi số đó tổng của ba chữ số đầu nhỏ hơn tổng của ba chữ số cuối một đơn vị.

Các bạn giải thích rõ giúp mình ạ, mình cảm ơn.

1 trả lời 1 lời giải Toán Học 10 lượt xem Đặng Thành Nam đã xác nhận câu trả lời 06/02/2023 6:45:43 PM
Thu Nguyên [155492] Đã mua 4 khóa học

Các bạn cho e hỏi cách ra dấu tương đương đầu với ạ, e nhân tung nó ra mà không giống kq thầy cho, bạn nào biết giúp mình với

Vậy ta có hệ phương trình:(a5)2+(b3)2+(c+1)2=(a2)2+(b3)2+(c+4)2(a5)2+(b3)2+(c+1)2=(a1)2+(b2)2+c2(a5)2+(b3)2+(c+1)2=18c=1a4a+bc15=0(a5)2+(b3)2+(c+1)2=18c=1ab=165a(a5)2+(b3)2+(c+1)2=18a=2,b=6,c=1a=103,b=23,c=73.{(a−5)2+(b−3)2+(c+1)2=(a−2)2+(b−3)2+(c+4)2(a−5)2+(b−3)2+(c+1)2=(a−1)2+(b−2)2+c2(a−5)2+(b−3)2+(c+1)2=18⇔{c=1−a4a+b−c−15=0(a−5)2+(b−3)2+(c+1)2=18⇔{c=1−ab=16−5a(a−5)2+(b−3)2+(c+1)2=18⇔[a=2,b=6,c=−1a=103,b=−23,c=−73.

Đối chiếu điều kiện có S=2+61=7.S=2+6−1=7. Chọn đáp án A.
 

1 trả lời 0 lời giải Toán Học 34 lượt xem Vteder đã trả lời 29/01/2023 11:50:52 AM
27.LêDuyTân [163729] Đã mua 2 khóa học

mong thầy giúp em bài này với ạ

Cho z = z(x,y) là hàm số ẩn được xác định bởi phương trình xf(ex²y,x²y) = (x + y)² — sin² z − 2z trong đó f là hàm khả vi. Hãy biểu diễn A = x* (dz /dx) - 2y (dz/ dу) theo x, y, z.

0 trả lời 0 lời giải Giải tích 73 lượt xem 27.LêDuyTân đã sửa 18/01/2023 3:19:16 PM
MaTi?uHo?c [164562]

Đây là câu hỏi ôn thi hk mà mình vò đầu bứt trán 3 ngày rồi chưa ra:) Thầy mình lại k chỉ rõ hướng đi, chỉ gợi ý liệt kê các con số và có số 8, 9. Mong được giải đáp gấp ạ!

Cho X là tập hợp các số có 5 chữ số mà tổng 5 chữ số là 43. chọn ngẫu nhiên 1 số của tập X. tìm xác suất để số được chọn chia hết cho 11.

1 trả lời 1 lời giải Toán Học 95 lượt xem Đặng Thành Nam đã sửa 30/12/2022 7:36:05 AM