mquyen [174886]

Cho hình chóp S.ABCD có đáy (ABCD) là một hình thang có hai cạnh AD và BC song song nhau. a)Tìm giao tuyến của hai một phòng (SAB) với (SCD). b)Gọi M trên SC ( A khác. S; C ) Tìm giao điểm của SB với mặt phẳng (ADM)

Cho hình chóp S.ABCD có đáy (ABCD) là một hình thang có hai cạnh AD và BC song song nhau. a)Tìm giao tuyến của hai một phòng (SAB) với (SCD)

b)Gọi M trên SC ( A khác. S; C ) Tìm giao điểm của SB với mặt phẳng (ADM)

0 trả lời 0 lời giải Toán Học 126 lượt xem mquyen đã hỏi 08/11/2023 8:24:11 PM
XuanPham [174777]

Tìm quy luật phân phối

 Chùm chìa khóa của thủ kho gồm 9 chìa trong đó có hai chìa mở được kho. Người đó thử từng chìa một để mở kho, chìa nào thử rồi thì bỏ ra ngoài không thử lại cho đến khi tìm được chìa mở được kho. Gọi X là số lần thử. Tìm quy luật phân phối của X.

Mong các bạn/anh/chị giúp em với ạ. Em cảm ơn nhiều ạ

0 trả lời 0 lời giải Xác suất - thống kê 92 lượt xem XuanPham đã hỏi 05/11/2023 5:27:49 PM
ThuÐanPh?m [174666]

toán lớp 11 bài tập

Cho cấp số cộng ( )
un có 15 số hạng, biết công sai d = 6 và số hạng cuối bằng 74.
a) Tìm số hạng đầu.
b) Tính tổng các số hạng của cấp số cộng
1 trả lời 1 lời giải Toán Học 108 lượt xem Đặng Thành Nam đã xác nhận câu trả lời 03/11/2023 12:02:54 AM