Nguyễn Kim Bảo [28176]
19/10/2018 4:58:18 PM

Hình không gian. Mọi ng giúp mình câu 5 với ạ

Toán Học 20/10/2018 3:21:15 AM 2 câu trả lời 888 lượt xem

2 Câu trả lời

Lời giải
Vteder [61124] Admin Đã mua 23 khóa học 22:43 19-10-2018

Em nên đăng hỏi 1 câu thì các mod sẽ sẵn sàng hỗ trợ em hơn.

1
Lời giải
Vteder [61124] Admin Đã mua 23 khóa học 10:58 20-10-2018

Em làm tương tự câu hỏi này nhé

0

Câu trả lời của bạn

Để bình luận, bạn cần đăng nhập bằng tài khoản Vted.

Đăng nhập

Không phải câu trả lời hoặc câu hỏi bạn đang tìm kiếm? Hỏi câu hỏi của riêng bạn.