th12345vted [155921]

bài này giải ntn ạ

Cho f(x)=x⁵-mx³+5x .Có bao nhiêu giá trị của m để hàm số có 4 điểm cực trị là 4 đỉnh của một hình chữ nhật?

1 trả lời 1 lời giải Toán Học 98 lượt xem procyan đã trả lời 21/09/2022 8:30:44 AM
NgânPhan1111 [158997]

giúp mình với :(((((

Cho hình lăng trụ đứng ABC.A’B’C’ có đáy ABC là tam giác vuông tại B, AC =2, AB =căn 3 và AA’=1. Góc giữa 2 mặt phẳng (ABC’) và (ABC) bằng?

2 trả lời 0 lời giải Toán Học 157 lượt xem procyan đã trả lời 07/09/2022 2:47:08 PM
Tr?nTh?Ng?cAnh [158786]

Mẹo ấn máy tính

Mẹo ấn máy tính casio , phương trình bậc hai chứa tham số m ,kiểu cho m =1000 

Thì ấn máy tính mode 5 3 thì có ba nghiệm rồi lấy hai nghiệm đầu

Hay là mode 5 2 ạ :(((

1 trả lời 0 lời giải Toán Học 181 lượt xem Nguyễn Minh Đạt đã trả lời 02/08/2022 12:18:22 AM

Tìm kiếm thêm? Duyệt qua danh sách tất cả câu hỏi hoặc giúp chúng tôi trả lời các câu hỏi chưa được trả lời.