kieuanh5200@gmail.com [148875]

giúp mình câu này với

Người ta đo được cạnh của khối lập phương có độ dài 30cm, với sai số dao động trong khoảng 0,1cm. Sử dụng xấp xỉ tuyến tính để ước lượng sai số tối đa và sau số tương đối khi tính thể tích khối lập phương

0 trả lời 0 lời giải Giải tích 52 lượt xem kieuanh5200@gmail.com đã hỏi 29/12/2021 11:46:06 AM
Unset [147612]

toán xác suất lớp 11

Đội tuyển học sinh gi i tỉnh môn Toán của trường X có 10 học sinh. Số thẻ dự thi của 10 em học sinh này được đánh số từ đến 10. Chọn ngẫu nhiên 3 học sinh từ 10 em của đội tuyển. Tính xác suất để không có 2 học sinh nào trong em được chọn có hiệu các số thẻ dự thi bằng 5

0 trả lời 0 lời giải Toán Học 62 lượt xem Unset đã hỏi 06/12/2021 4:26:22 PM
TamBui [119511]

Chứng minh ma trận

Dạ mọi người giúp em câu này với ạ. Em cảm ơn mọi người nhiều, chúc mọi người có một ngày tốt lành

0 trả lời 0 lời giải Đại số tuyến tính 68 lượt xem TamBui đã hỏi 02/12/2021 9:59:16 PM
Unset [146754]

Xét hội tụ toán cao cấp

 Xét tính hội tụ của các tích phân suy rộng:

A.Tích phân từ e đến + vô cùng 1/Inx dx

0 trả lời 0 lời giải Olympic Toán SV - Đại số 75 lượt xem Unset đã hỏi 21/11/2021 8:59:25 PM
ducduc02 [138101]

helppppppppppppppppppppppppppp

Cho hình chóp S.ABCD có AC và BD cắt nhau tại E; AB và CD cắt nhau tại F. Gọi M, N lần lượt là các điểm trên các đoạn thẳng SA,SB sao cho đường thẳng MN cắt đường thẳng SF, AB tại hai điểm khác nhau. Tìm giao tuyến của mặt phẳng (EMN ) với các mặt của hình chóp đã cho

0 trả lời 0 lời giải Toán Học 73 lượt xem ducduc02 đã hỏi 20/11/2021 9:02:30 PM
Unset [146545]

Ma Trận lũy thừa

Cho A, B là hai ma trận vuông cấp n thỏa mãn A^2019=0 và A+2019B=AB. Chứng minh rằng hệ phương trình thuần nhất có ma trận hệ số B vô số nghiệm.

0 trả lời 0 lời giải Đại số tuyến tính 85 lượt xem Unset đã hỏi 18/11/2021 9:12:42 PM

Tìm kiếm thêm? Duyệt qua danh sách tất cả câu hỏi hoặc giúp chúng tôi trả lời các câu hỏi chưa được trả lời.