thiennhan23 [160087] Đã mua 4 khóa học

thầy giúp em câu này với ạ

Trong mặt phẳng toạ độ Oxyz, cho tam giác ABC với A(1;0;-1), B(2;3;-1), C(-2;1;1) và điểm D(2;3;-6). Gọi (S) là mặt cầu tâm I qua 3 điểm A,B,C và thoả mãn diện tích tam giác IAD nhỏ nhất.Tính bán kính R của mặt cầu (S)

1 trả lời 1 lời giải Toán Học 67 lượt xem thiennhan23 đã bày tỏ cảm xúc 07/03/2023 12:40:46 PM
Trthuyhien27 [163482] Đã mua 2 khóa học

câu hỏi đề thi xlpus

Cho hàm số y=f(x)�=�(�) có đạo hàm liên tục trên R và có đồ thị hàm số y=f(x22x)�=�′(�2−2�) như hình vẽ.Hỏi hàm số y=f(x26x+8)+23x36x2+18x2022�=�(�2−6�+8)+23�3−6�2+18�−2022 đồng biến trên khoảng nào dưới đây?.

1 trả lời 1 lời giải Toán Học 62 lượt xem Đặng Thành Nam đã xác nhận câu trả lời 21/02/2023 5:47:54 PM
hangvteder610 [153051] Đã mua 4 khóa học

Giúp e bài này ạ

_________________________________________________________________________

1 trả lời 1 lời giải Toán Học 61 lượt xem hangvteder610 đã bày tỏ cảm xúc 19/02/2023 1:40:42 PM
09.H?ngAnh [165398]

Từ các chữ số 1, 2 , 3, 4 , 5, 6 có thể lập được bao nhiêu số tự nhiên lẻ có 6 chữ số khác nhau và trong mỗi số đó tổng của ba chữ số đầu nhỏ hơn tổng của ba chữ số cuối một đơn vị

Từ các chữ số 1,  2 ,  3,  4 ,  5,  6 có thể lập  được bao nhiêu số tự nhiên lẻ có  6 chữ số khác nhau và trong mỗi số đó tổng của ba chữ số đầu nhỏ hơn tổng của ba chữ số cuối một đơn vị.

Các bạn giải thích rõ giúp mình ạ, mình cảm ơn.

1 trả lời 1 lời giải Toán Học 277 lượt xem Đặng Thành Nam đã xác nhận câu trả lời 06/02/2023 6:45:43 PM
Thu Nguyên [155492] Đã mua 4 khóa học

Các bạn cho e hỏi cách ra dấu tương đương đầu với ạ, e nhân tung nó ra mà không giống kq thầy cho, bạn nào biết giúp mình với

Vậy ta có hệ phương trình:(a5)2+(b3)2+(c+1)2=(a2)2+(b3)2+(c+4)2(a5)2+(b3)2+(c+1)2=(a1)2+(b2)2+c2(a5)2+(b3)2+(c+1)2=18c=1a4a+bc15=0(a5)2+(b3)2+(c+1)2=18c=1ab=165a(a5)2+(b3)2+(c+1)2=18a=2,b=6,c=1a=103,b=23,c=73.{(a−5)2+(b−3)2+(c+1)2=(a−2)2+(b−3)2+(c+4)2(a−5)2+(b−3)2+(c+1)2=(a−1)2+(b−2)2+c2(a−5)2+(b−3)2+(c+1)2=18⇔{c=1−a4a+b−c−15=0(a−5)2+(b−3)2+(c+1)2=18⇔{c=1−ab=16−5a(a−5)2+(b−3)2+(c+1)2=18⇔[a=2,b=6,c=−1a=103,b=−23,c=−73.

Đối chiếu điều kiện có S=2+61=7.S=2+6−1=7. Chọn đáp án A.
 

1 trả lời 0 lời giải Toán Học 73 lượt xem Vteder đã trả lời 29/01/2023 11:50:52 AM
27.LêDuyTân [163729] Đã mua 2 khóa học

mong thầy giúp em bài này với ạ

Cho z = z(x,y) là hàm số ẩn được xác định bởi phương trình xf(ex²y,x²y) = (x + y)² — sin² z − 2z trong đó f là hàm khả vi. Hãy biểu diễn A = x* (dz /dx) - 2y (dz/ dу) theo x, y, z.

0 trả lời 0 lời giải Giải tích 112 lượt xem 27.LêDuyTân đã sửa 18/01/2023 3:19:16 PM
hangvteder610 [153051] Đã mua 4 khóa học

Giúp e bài này ạ

__________________________________________________________________________________________________

1 trả lời 1 lời giải Toán Học 149 lượt xem hangvteder610 đã bày tỏ cảm xúc 17/01/2023 11:40:45 AM

Tìm kiếm thêm? Duyệt qua danh sách tất cả câu hỏi hoặc giúp chúng tôi trả lời các câu hỏi chưa được trả lời.