Quốc Khang [158994]

Cho em hỏi chi tiết về bài này với ạ.Em k hiểu ạ

Hàm số y=x33x2+2y=|x3|−3x2+2 có bao nhiêu điểm cực trị?

Xét g(x)=x33x2+2g(x)=(x)33(x)2+2=x33x2+2=g(x),xg(x)=|x3|−3x2+2⇒g(−x)=|(−x)3|−3(−x)2+2=|x3|−3x2+2=g(x),∀x nên g(x)g(x) là một hàm số chẵn (đồ thị đối xứng qua trục tung). Xét trên nửa khoảng x[0;+)g(x)=x33x2+2g(x)=3x26x=3x(x2)x∈[0;+∞)⇒g(x)=x3−3x2+2⇒g′(x)=3x2−6x=3x(x−2) có hai điểm cực trị trên [0;+)[0;+∞) là x=0;x=2.x=0;x=2. Vì vậy trên cả RR thì g(x)g(x) có tất cả 3 điểm cực trị là x=2;x=0;x=2x=−2;x=0;x=2 (lấy đối xứng x=2x=2 qua trục tung ta được x=2x=−2). Chọn đáp án D.

1 trả lời 1 lời giải Toán Học 31 lượt xem Đặng Thành Nam đã xác nhận câu trả lời 28/11/2022 4:15:42 PM
linnnn [163653]

Bài tập xác suất

Một hộp đựng 100 tấm thẻ được đánh số từ 1 đến 100. Lấy ngẫu nhiên từ hộp một thẻ. 

Xác suất để số ghi trên thẻ lấy ra chia hết cho 2 hoặc 5 là?

1 trả lời 1 lời giải Toán Học 64 lượt xem Đặng Thành Nam đã xác nhận câu trả lời 18/11/2022 3:57:03 PM
BananaFish [163372]

giúp em câu này với ạ

xác định 11 (trường hợp 1) và 31 (trường hợp 2) điểm của hàm trong khoảng [-1, 4], mỗi điểm như vậy ứng với 1 cặp giá trị (x, g). Trên cơ sở  bảng số liệu (x, g) ở mỗi trường hợp, vẽ đồ thị của hàm (bằng phần mềm, trang web bất kỳ, ko phải vẽ tay)
 

0 trả lời 0 lời giải Giải tích 36 lượt xem BananaFish đã hỏi 06/11/2022 9:39:43 PM
daihocvted [136303]

Giúp mình với nha

Phát biểu nào sau đây đúng.

Nếu r(AB) =4 thì r(A) = r(B) = 4

Nếh r(AB)=3, det (B) = 5 thì det(A^2)=0 

Nếu r(A)=3, det (B) =1 thì r(AB) > 3

2 trả lời 0 lời giải Đại số tuyến tính 50 lượt xem Vteder đã trả lời 03/11/2022 12:52:30 PM
th12345vted [155921]

bài này giải ntn ạ

Cho f(x)=x⁵-mx³+5x .Có bao nhiêu giá trị của m để hàm số có 4 điểm cực trị là 4 đỉnh của một hình chữ nhật?

1 trả lời 1 lời giải Toán Học 194 lượt xem procyan đã trả lời 21/09/2022 8:30:44 AM
NgânPhan1111 [158997]

giúp mình với :(((((

Cho hình lăng trụ đứng ABC.A’B’C’ có đáy ABC là tam giác vuông tại B, AC =2, AB =căn 3 và AA’=1. Góc giữa 2 mặt phẳng (ABC’) và (ABC) bằng?

2 trả lời 0 lời giải Toán Học 251 lượt xem procyan đã trả lời 07/09/2022 2:47:08 PM
Tr?nTh?Ng?cAnh [158786]

Mẹo ấn máy tính

Mẹo ấn máy tính casio , phương trình bậc hai chứa tham số m ,kiểu cho m =1000 

Thì ấn máy tính mode 5 3 thì có ba nghiệm rồi lấy hai nghiệm đầu

Hay là mode 5 2 ạ :(((

1 trả lời 0 lời giải Toán Học 254 lượt xem Nguyễn Minh Đạt đã trả lời 02/08/2022 12:18:22 AM
Tr?n Hoàng Y?n [157369]

Mng cho e hỏi với ạ

Cho hàm số y=f(x) đồng biến trên khoảng (4;7); nghịch biến trên khoảng (0;3). Hỏi với x1,x2 nhận giá trị nào được liệt kê dưới đây để (x1x2)(f(x1)f(x2))>0.

1 trả lời 0 lời giải Toán Học 218 lượt xem Đặng Thành Nam đã trả lời 29/06/2022 11:10:20 PM

Tìm kiếm thêm? Duyệt qua danh sách tất cả câu hỏi hoặc giúp chúng tôi trả lời các câu hỏi chưa được trả lời.