TranMinh1022 [153730]

mng giúp em ý d với ạ

Cho điểm M cố định nằm ngoài đường tròn (O; R). Từ M kẻ hai tiếp tuyến MA, MB đến đường tròn (O) (A, B là các tiếp điểm). Qua A kẻ đường thẳng song song với OM cắt đường tròn (O) tại điểm thứ hai là P. Đường thẳng MP cắt đường tròn (O) tại điểm thứ hai là N. Gọi K là trung điểm của PN.

a) Chứng minh rằng tứ giác MKOB nội tiếp.

b) Chứng minh rằng: KM là phân giác của AKB^

c) Gọi Q là giao điểm của AN và OM, AB cắt OM tại H.

Chứng minh rằng MQ2 = AQ.QN từ đó suy ra Q là trung điểm của HM.

d) Tiếp tuyến tại P và N của đường tròn (O) cắt nhau tại I. Chứng minh rằng I nằm trên một đường thẳng cố định.

0 trả lời 0 lời giải Toán học 44 lượt xem TranMinh1022 đã sửa 27/04/2022 10:03:50 PM
T.F [128229]

Nguyên hàm- Tích phân

Giải giúp em với em cảm ơn ạ

1 trả lời 1 lời giải Toán Học 88 lượt xem T.F đã bày tỏ cảm xúc 20/04/2022 10:06:33 PM
Unset [151546]

Mọi người giúp mình 3 cầu bài tập này nhé. Mình chưa hiểu ạ. Mình cảm ơn nhiều.

Bài 1: Một hộp gồm ba bi xanh, bốn bi trắng và năm bi đỏ.Từ hộp lấy ngẫu nhiên, lần lượt, không hoàn lại từng bi cho đến khi gặp
được bi đỏ thì dừng.Tìm xác suất để:
a) Có hai bi trắng và một bi xanh được lấy ra.
b) Không có bi trắng nào được lấy ra.
Bài 2: Giờ bài tập giáo viên ra một bài toán. Lớp có 30 học sinh nhưng chỉ có 6 bạn giải được bài này. Giáo viên gọi ngẫu nhiên từng học sinh cho đến khi có một học sinh giải được thì không gọi nữa. Tính xác suất để giáo viên gọi đến học sinh thứ tư.
Bài 3: Một lô hàng gồm 100 sản phẩm có 6% là phế phẩm. Kiểm tra ngẫu nhiên lần lượt 6 sản phẩm không hoàn lại. Nếu có ít nhất một phế phẩm thì không mua hàng. Tìm xác suất lô hàng được mua.

2 trả lời 0 lời giải Xác suất - thống kê 103 lượt xem Unset đã trả lời 14/03/2022 12:46:02 AM
Nhomsienghoc2004 [125760]

Giúp em giải đáp thắc mắc này với ạ

Cho em hỏi là có định lí

F'(x) >0 thì HS đb

Và định lí khác 

F'(x) >=0 và f'(x) =0 tại hữu hạn điểm  thì hs đb

Vậy nếu thế thì lỡ lúc f'(x) >0 và f'(x) = 0 tại nhiều điểm hay trên một đoạn luôn thì làm sao ạ

1 trả lời 0 lời giải Toán Học 209 lượt xem Nguyễn Minh Đạt đã trả lời 28/01/2022 9:17:00 PM

Tìm kiếm thêm? Duyệt qua danh sách tất cả câu hỏi hoặc giúp chúng tôi trả lời các câu hỏi chưa được trả lời.