Lê Nguyên Tuân [41943] Đã mua 1 khóa học
29/10/2018 5:59:08 PM

tính đường song song với hai đáy trong hình thang bất kì

Cho một hình thang ABCD bất kì (đáy AB,CD) biết có một đường thẳng song song với AB và CD cắt AD và BC lần lượt lại M và N. Biết AB=a,CD=b và AM/AD=BN/BC=k. Tính MN theo a,b,k

Toán Học 0 câu trả lời 1213 lượt xem

0 Câu trả lời

Câu trả lời của bạn

Để bình luận, bạn cần đăng nhập bằng tài khoản Vted.

Đăng nhập

Không phải câu trả lời hoặc câu hỏi bạn đang tìm kiếm? Hỏi câu hỏi của riêng bạn.