Nguyễn Thị Yến Mai [66875] Đã mua 1 khóa học
01/12/2018 12:59:14 PM

giúp em bài hình 12

Toán Học 01/12/2018 1:02:24 PM 1 câu trả lời 805 lượt xem

1 Câu trả lời

Lời giải
Đã ghim
Lý Thanh Tiến [45189] Mod Đã mua 2 khóa học 15:17 01-12-2018

Tham khảo em nhé!!!

Lời giải.

                                                                              

Trong tam giác vuông $OBC$ có $OD$ là đường cao nên $CD.BC=O{{C}^{2}}\Rightarrow CD=\frac{9\sqrt{13}}{13}\Rightarrow \frac{CD}{CB}=\frac{9}{13}.$

Tương tự ta có $CE.AC=O{{C}^{2}}\Rightarrow CE=\frac{9\sqrt{10}}{10}\Rightarrow \frac{CE}{AC}=\frac{9}{10}$ và $\frac{AF}{AB}=\frac{1}{5}.$

Khi đó $\frac{{{S}_{\Delta CDE}}}{{{S}_{\Delta ABC}}}=\frac{CD}{CB}.\frac{CE}{CA}=\frac{81}{130};\frac{{{S}_{\Delta AEF}}}{{{S}_{\Delta ABC}}}=\frac{AF}{AB}.\frac{AE}{CE}=\frac{1}{50};\frac{{{S}_{\Delta BDF}}}{{{S}_{\Delta ABC}}}=\frac{BD}{BC}.\frac{BF}{BA}=\frac{16}{65}.$

Do đó $\frac{{{S}_{\Delta DEF}}}{{{S}_{\Delta ABC}}}=\frac{36}{325}\Rightarrow \frac{{{V}_{O.DEF}}}{{{V}_{O.ABC}}}=\frac{36}{325}.$ Mà ${{V}_{O.ABC}}=\frac{1}{6}OA.OB.OC=\frac{36}{325}\Rightarrow {{V}_{O.DEF}}=\frac{36}{325}.$

Chọn đáp án A. 

0

Câu trả lời của bạn

Để bình luận, bạn cần đăng nhập bằng tài khoản Vted.

Đăng nhập

Không phải câu trả lời hoặc câu hỏi bạn đang tìm kiếm? Hỏi câu hỏi của riêng bạn.