Lạc Hằng [34292] Đã mua 4 khóa học
26/12/2018 10:26:30 PM

Hình Học Không Gian 12 Khó

Cho tứ diện ABCD có AB=2, CD=2.căn 3, góc ABC= góc BAD=90 độ và góc giữa AD và BC bằng 30 độ, Diện tích mặt cầu ngoại tiếp tứ diện ABCD bằng bao nhiêu.

Toán Học 1 câu trả lời 941 lượt xem

1 Câu trả lời

Lời giải
Đã ghim
Vteder [61124] Admin Đã mua 15 khóa học 22:44 26-12-2018

Đề mặt cầu vted có rồi mà em?

0

Câu trả lời của bạn

Để bình luận, bạn cần đăng nhập bằng tài khoản Vted.

Đăng nhập

Không phải câu trả lời hoặc câu hỏi bạn đang tìm kiếm? Hỏi câu hỏi của riêng bạn.