Duyen19112011 [2540]
22/11/2018 9:29:50 PM

Nhận biết hình học 12

Hình lăng trụ đứng có đáy là hình thoi có bao nhiêu mặt phẳng đối xứng 

A.9.      B.2.       C.5.        D.3

Toán Học 1 câu trả lời 1047 lượt xem

1 Câu trả lời

Lời giải
Đã ghim
Lý Thanh Tiến [45189] Mod Đã mua 2 khóa học 21:56 22-11-2018

Hình lăng trụ đứng có đáy là hình thoi có 3 mặt phẳng đối xứng. Tham khảo hình sau:

Chọn đáp án D.

1

Câu trả lời của bạn

Để bình luận, bạn cần đăng nhập bằng tài khoản Vted.

Đăng nhập

Không phải câu trả lời hoặc câu hỏi bạn đang tìm kiếm? Hỏi câu hỏi của riêng bạn.