hoangminhhiengoku [10459]
29/11/2019 8:42:21 PM

Biện luận nghiệm

Thầy ơi, thầy giúp em câu này ạ :(( Em cám ơn ạ!

Toán Học 3 câu trả lời 316 lượt xem

3 Câu trả lời

Lời giải
kanorkant [66280] 21:35 29-11-2019

Key D à bạn?

0
Lời giải
Nguyễn Minh Đạt [67435] Publisher, Mod Đã mua 4 khóa học 22:52 29-11-2019

Đồ thị của hàm số $y=f(f(x))$ và đường thẳng $y=x.$

0
Lời giải
Nguyễn Minh Đạt [67435] Publisher, Mod Đã mua 4 khóa học 22:44 29-11-2019

Đặt \[y = f(f(x))\]. Ta có:

\[y' = 0 \Leftrightarrow f'\left( {f(x)} \right).f'(x) = 0 \Leftrightarrow \left[ \begin{array}{}x =  - 1\\x = 1\\f(x) =  - 1 \Leftrightarrow x = a,x = b,x = c\\f(x) = 1 \Leftrightarrow x = d,x = e,x = f \end{array} \right.\]

Do $f(a)=f(b)=f(c)=1$ suy ra $y(a)=y(b)=y(c)=y(1)=-2$ và $f(d)=f(e)=f(f)=-1$ suy ra $y(d)=y(e)=y(f)=y(-1)=2$

0

Câu trả lời của bạn

Để bình luận, bạn cần đăng nhập bằng tài khoản Vted.

Đăng nhập

Không phải câu trả lời hoặc câu hỏi bạn đang tìm kiếm? Hỏi câu hỏi của riêng bạn.