hoangminhhiengoku [10459] Đã mua 4 khóa học
29/11/2019 8:42:21 PM

Biện luận nghiệm

Thầy ơi, thầy giúp em câu này ạ :(( Em cám ơn ạ!

Toán Học 3 câu trả lời 552 lượt xem

3 Câu trả lời

Lời giải
Đã ghim
Nguyễn Minh Đạt [67435] Publisher, Mod Đã mua 8 khóa học 22:44 29-11-2019

Đặt \[y = f(f(x))\]. Ta có:

\[y' = 0 \Leftrightarrow f'\left( {f(x)} \right).f'(x) = 0 \Leftrightarrow \left[ \begin{array}{}x =  - 1\\x = 1\\f(x) =  - 1 \Leftrightarrow x = a,x = b,x = c\\f(x) = 1 \Leftrightarrow x = d,x = e,x = f \end{array} \right.\]

Do $f(a)=f(b)=f(c)=1$ suy ra $y(a)=y(b)=y(c)=y(1)=-2$ và $f(d)=f(e)=f(f)=-1$ suy ra $y(d)=y(e)=y(f)=y(-1)=2$

0
Lời giải
Đã ghim
Nguyễn Minh Đạt [67435] Publisher, Mod Đã mua 8 khóa học 22:52 29-11-2019

Đồ thị của hàm số $y=f(f(x))$ và đường thẳng $y=x.$

0
Lời giải
Đã ghim
kanorkant [66280] 21:35 29-11-2019

Key D à bạn?

0

Câu trả lời của bạn

Để bình luận, bạn cần đăng nhập bằng tài khoản Vted.

Đăng nhập

Không phải câu trả lời hoặc câu hỏi bạn đang tìm kiếm? Hỏi câu hỏi của riêng bạn.