dang.416 [6669]
20/10/2018 12:51:12 PM

Nghiệm của phương trình trùng phương

Nếu phương trình trùng phương 2 nghiệm đơn và một nghiệm kép thì có tính là 3 nghiệm phân biệt không ạ

Toán Học 1 câu trả lời 1130 lượt xem

1 Câu trả lời

Lời giải
Đã ghim
ctb1720 [70328] 18:22 20-10-2018

nếu 3 nghiệm đó không giống nhau thì được tính là 3 nghiệm phân biệt

1

Câu trả lời của bạn

Để bình luận, bạn cần đăng nhập bằng tài khoản Vted.

Đăng nhập

Không phải câu trả lời hoặc câu hỏi bạn đang tìm kiếm? Hỏi câu hỏi của riêng bạn.