baohan2303 [45958]
29/12/2018 8:02:26 PM

đề thi trắc nghiệm toán hki

Cho xx là số thực dương. Khai triển nhị thức Niu tơn của biểu thức (x2+1x)12(x2+1x)12 ta có hệ số của một số hạng chứa xmxm bằng 495.495. Tìm tất cả các giá trị m?

Toán Học 1 câu trả lời 858 lượt xem

1 Câu trả lời

Lời giải
Đã ghim
phamthianhtu [68171] Đã mua 2 khóa học 09:44 30-12-2018

1

Câu trả lời của bạn

Để bình luận, bạn cần đăng nhập bằng tài khoản Vted.

Đăng nhập

Không phải câu trả lời hoặc câu hỏi bạn đang tìm kiếm? Hỏi câu hỏi của riêng bạn.