Yên Chi [44616]
18/11/2018 8:44:44 AM

Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số m nhỏ hơn 10 để phương trình sau có nghiệm thực

Toán Học 1 câu trả lời 1979 lượt xem

1 Câu trả lời

Lời giải
Đã ghim
Đặng Thành Nam [6119] Publisher, Admin Đã mua 28 khóa học 12:07 18-11-2018

Em xem tại đây: http://www.askmath.vn/cau-hoi/co-bao-nhieu-so-nguyen-de-phuong-trinh-co-nghiem-thuc/bb8083c8-d68f-4722-8fc2-0376a9d24b78

1

Câu trả lời của bạn

Để bình luận, bạn cần đăng nhập bằng tài khoản Vted.

Đăng nhập

Không phải câu trả lời hoặc câu hỏi bạn đang tìm kiếm? Hỏi câu hỏi của riêng bạn.