Hoàng Thị Thu Trang [43656]
17/10/2018 11:26:53 PM

Hạng của hệ véc tơ

Trong không gian n chiều, cho 3 vecto A,B,C. Sử dụng định nghĩa hạng của hệ vecto chứng minh rằng nếu r(A,B)=r(A,B,C)=1 thì C biểu thị tuyến tính qua A,B

Giải tích 19/10/2018 7:25:13 AM 1 câu trả lời 741 lượt xem

1 Câu trả lời

Lời giải
Vteder [61124] Admin Đã mua 23 khóa học 02:49 18-10-2018

Em xem ở đây nhé: http://www.askmath.vn/cau-hoi/cho-ba-vecto-chung-minh-rang-neu-thi-bieu-dien-tuyen-tinh-qua-hai/c954d738-1445-495f-95a3-238d3f1b2301

0

Câu trả lời của bạn

Để bình luận, bạn cần đăng nhập bằng tài khoản Vted.

Đăng nhập

Không phải câu trả lời hoặc câu hỏi bạn đang tìm kiếm? Hỏi câu hỏi của riêng bạn.