HỒNG NGỌC [13499] Publisher, Partner, Admin Đã mua 6 khóa học
16/10/2018 2:51:02 PM

Tính thể tích lớn nhất của khối chóp

Cho hình chóp $S.ABC$ có đáy $ABC$ là tam giác đều và có $SA=SB=SC=1.$ Tính thể tích lớn nhất của khối chóp đã cho.

Toán Học 16/10/2018 9:56:46 PM 3 câu trả lời 10380 lượt xem

3 Câu trả lời

Lời giải
Đã ghim
Dương Phan Minh Hưng [3057] Đã mua 1 khóa học 15:26 17-10-2018

Hạ AH vuông góc với (SBC) -> AH =< SA. Xét tam giác SBC, diện tích tam giác SBC = 1/2 x SB x SC x sin(BSC) mà sin (BSC) = < 1. V = 1/3 S h. 

V = 1/3 x SA x 1/2 x SB x SC =< 1/6 SA SB SC -> v max = 1/6

3
Lời giải
Đã ghim
Nguyễn Minh Đạt [67435] Publisher, Mod Đã mua 8 khóa học 21:32 16-10-2018

Gọi $x$ là cạnh của đáy $h$ là chiều cao của chóp, ta có diện tích đáy là $\dfrac{x^2\sqrt3}{4}.$

Đường cao của đáy là $\dfrac{x\sqrt3}{2} \Rightarrow h= \sqrt{\dfrac{1-x^2}{3}} \Rightarrow V=\dfrac{x^2\sqrt{3-x^2}}{12} \le \dfrac16,$ dấu = xảy ra khi $x=\sqrt2.$

1
Lời giải
Đã ghim
danielp [14273] 16:01 07-12-2018

Hay

0

Câu trả lời của bạn

Để bình luận, bạn cần đăng nhập bằng tài khoản Vted.

Đăng nhập

Không phải câu trả lời hoặc câu hỏi bạn đang tìm kiếm? Hỏi câu hỏi của riêng bạn.