Yên Chi [44616]
18/11/2018 8:08:43 PM

Số nghiệm thực logarit ${\log _x}4.{\log _2}\left( {\frac{{5 - 12x}}{{12x - 8}}} \right) = 2$

Toán Học 18/11/2018 10:50:32 PM 2 câu trả lời 2177 lượt xem

2 Câu trả lời

Lời giải
Đã ghim
Đặng Thành Nam [6119] Publisher, Admin Đã mua 28 khóa học 22:45 18-11-2018

 

 

1
Lời giải
Đã ghim
Yên Chi [44616] 22:49 18-11-2018

Sao lại có thể hỏi câu này cơ chứ! e cảm ơn :v

0

Câu trả lời của bạn

Để bình luận, bạn cần đăng nhập bằng tài khoản Vted.

Đăng nhập

Không phải câu trả lời hoặc câu hỏi bạn đang tìm kiếm? Hỏi câu hỏi của riêng bạn.