Lưu Hoài Thương [4493] Đã mua 2 khóa học
20/10/2018 3:24:38 PM

Max, min: $A=x^2+y^2+z^2-4xyz-9x$

Cho x,y,z >=0: x+y+z=1
Tìm Max, min: $A=x^2+y^2+z^2-4xyz-9x$

Toán Học 28/10/2018 9:03:27 PM 0 câu trả lời 1197 lượt xem

0 Câu trả lời

Câu trả lời của bạn

Để bình luận, bạn cần đăng nhập bằng tài khoản Vted.

Đăng nhập

Không phải câu trả lời hoặc câu hỏi bạn đang tìm kiếm? Hỏi câu hỏi của riêng bạn.