Quỳnh Sam [65432] Đã mua 1 khóa học
02/12/2018 9:51:27 PM

Tìm nghiệm thoả mãn điều kiện logarit

Toán Học 1 câu trả lời 710 lượt xem

1 Câu trả lời

Lời giải
Đã ghim
Đặng Thành Nam [6119] Publisher, Admin Đã mua 27 khóa học 21:54 02-12-2018

Dạng toán loại tham số m loga dạy kĩ trong khoá PRO X đó, em học lại đi.

0

Câu trả lời của bạn

Để bình luận, bạn cần đăng nhập bằng tài khoản Vted.

Đăng nhập

Không phải câu trả lời hoặc câu hỏi bạn đang tìm kiếm? Hỏi câu hỏi của riêng bạn.