................ [59085] Đã mua 2 khóa học
29/11/2018 9:44:08 PM

Tìm m để phương trình $m.16^x + 2.81^x = 5.36^x$ có nghiệm duy nhất.

Tìm m để phương trình: $m.16^x + 2.81^x = 5.36^x$ có nghiệm duy nhất.

Toán Học 30/11/2018 7:05:52 AM 1 câu trả lời 4484 lượt xem

1 Câu trả lời

Lời giải
Đã ghim
Vteder [61124] Admin Đã mua 14 khóa học 06:51 30-11-2018

Em làm tương tự câu hỏi này nhé

1

Câu trả lời của bạn

Để bình luận, bạn cần đăng nhập bằng tài khoản Vted.

Đăng nhập

Không phải câu trả lời hoặc câu hỏi bạn đang tìm kiếm? Hỏi câu hỏi của riêng bạn.