Cư Yết [64785] Đã mua 3 khóa học
03/01/2019 9:34:07 PM

Q234791193 - Thi Online - Biện luận nghiệm của phương trình dựa vào bảng biến thiên và đồ thị hàm số (Đề số 02)

  vì sao t lại thuộc nửa khoảng như vậy ạ?

Toán Học 1 câu trả lời 1048 lượt xem

1 Câu trả lời

Lời giải
Đã ghim
Trần Trung Kiên [51758] 02:24 04-01-2019

bạn vẽ trục ra sẽ thấy, sinx từ 0 đến 1

0

Câu trả lời của bạn

Để bình luận, bạn cần đăng nhập bằng tài khoản Vted.

Đăng nhập

Không phải câu trả lời hoặc câu hỏi bạn đang tìm kiếm? Hỏi câu hỏi của riêng bạn.