Phạm Thuỳ Linh [120998]
19/04/2021 3:47:53 PM

Tích phân VD-VDC

Toán Học 19/04/2021 7:27:21 PM 1 câu trả lời 527 lượt xem

1 Câu trả lời

Lời giải
Đã ghim
Vteder [61124] Admin Đã mua 17 khóa học 17:31 19-04-2021

Nó có nguyên hàm là ln|x+căn(x^2+k)| cái này chứa căn thì em nên nhớ nguyên hàm này.

0

Câu trả lời của bạn

Để bình luận, bạn cần đăng nhập bằng tài khoản Vted.

Đăng nhập

Không phải câu trả lời hoặc câu hỏi bạn đang tìm kiếm? Hỏi câu hỏi của riêng bạn.