Nguyễn Hữu Tình [55471]
24/11/2018 9:24:57 PM

Tích phân vận dụng cao

Cho hàm số $f(x)$ thỏa mãn $f'(x)>0, \forall x \in [1;2] $ và $\int_{1}^{2} \frac{[f'(x)]^{3}}{x^{4}}dx=\frac{7}{375}$. Biết $f(1)=1, f(2)=\frac{22}{15}$, tính $\int_{1}^{2}f(x)dx$.

Toán Học 1 câu trả lời 957 lượt xem

1 Câu trả lời

Lời giải
Đã ghim
Đặng Thành Nam [6119] Publisher, Admin Đã mua 28 khóa học 10:16 25-11-2018

Em học và làm bài tập dạng này bên khoá PRO XMAX 2019 nhé

http://www.askmath.vn/cau-hoi/cho-ham-so-co-dao-ham-thoa-man-va-gia-tri-tich-phan-bang/1344e8e9-5e68-40b0-a8a2-0dd46c417450

http://www.askmath.vn/cau-hoi/cho-ham-so-co-dao-ham-thoa-man-va-gia-tri-tich-phan-bang/1344e8e9-5e68-40b0-a8a2-0dd46c417450

1

Câu trả lời của bạn

Để bình luận, bạn cần đăng nhập bằng tài khoản Vted.

Đăng nhập

Không phải câu trả lời hoặc câu hỏi bạn đang tìm kiếm? Hỏi câu hỏi của riêng bạn.