Phương Linh [4437] Đã mua 4 khóa học
24/10/2018 5:00:07 PM

thể tích khối chóp đều (câu 40 vted)

cho khối chóp tam giác đều SABC có cạnh đáy bằng 2.Gọi M,N lần lượt là trung điểm của SC,SB.Tính V của khối chóp biết CM vuông góc với BN

Toán Học 0 câu trả lời 1142 lượt xem

0 Câu trả lời

Câu trả lời của bạn

Để bình luận, bạn cần đăng nhập bằng tài khoản Vted.

Đăng nhập

Không phải câu trả lời hoặc câu hỏi bạn đang tìm kiếm? Hỏi câu hỏi của riêng bạn.