Phạm Minh ngọc [72598] Đã mua 1 khóa học
30/11/2018 11:13:29 PM

Phân loại câu hỏi trong đề thi online

Làm thế nào để biết trong đề thi online câu nào là nhận biết, thông hiểu, vd và vd cao ạ?

Toán Học 2 câu trả lời 764 lượt xem

2 Câu trả lời

Lời giải
Đã ghim
Đặng Thành Nam [6119] Publisher, Admin Đã mua 28 khóa học 11:05 01-12-2018
  • Đặc biệt làm thật cẩn thận các câu hỏi mức độ (1) và (2) trong đề thi Online. Dành nhiều thời gian nghiên cứu cách giải câu khó mức (3) đến (4). Đọc lời giải, ghi lại cách giải và tự áp dụng cho câu hỏi tương tự của đề thi.
  • Mục tiêu chỉ 8+ các em có thể Bỏ qua các câu hỏi mức (4). Mục tiêu 9+ bắt buộc phải hoàn thành câu hỏi mức độ (4) trong đề thi Online.
0
Lời giải
Đã ghim
Lý Thanh Tiến [45189] Mod Đã mua 2 khóa học 23:15 30-11-2018

Bảng đáp án có số 1 2 3 4 đó em

1

Câu trả lời của bạn

Để bình luận, bạn cần đăng nhập bằng tài khoản Vted.

Đăng nhập

Không phải câu trả lời hoặc câu hỏi bạn đang tìm kiếm? Hỏi câu hỏi của riêng bạn.