Phạm Thị Thanh Duyên [36808] Đã mua 3 khóa học
04/11/2018 8:47:36 PM

thể tích khối chóp

Cho hình chóp S.ABCDS.ABCD đáy là hình thang vuông tại AA và D,D, đáy nhỏ của hình thang là CD,CD, cạnh bên SC=a căn15. Tam giác SADSAD là tam giác đều cạnh 2a và nằm trong mặt phẳng vuông góc với đáy. Gọi HHlà trung điểm cạnh AD,AD, khoảng cách từ BB đến mặt phẳng (SHC)(SHC) bằng 2căn(6a). Tính thể tích VV của khối chóp S.ABCD.

Toán Học 04/11/2018 8:50:04 PM 2 câu trả lời 1079 lượt xem

2 Câu trả lời

Lời giải
Đã ghim
Nguyễn Minh Đạt [67435] Publisher, Mod Đã mua 8 khóa học 21:46 15-11-2018

Do tam giác SAD đều và nằm trong mặt phẳng vuông góc với đáy, và H là trung điểm AD nên SH là đường cao khối chóp, có $SH=\dfrac{2a\sqrt3}{2}=a\sqrt3.$

Trong $(ABCD)$ gọi $K$ là hình chiếu của $B$ lên $HC$ tức $BK \perp HC.$ Do $SH \perp (ABCD)$ nên $SH \perp BK \Rightarrow BK \perp (SHC).$ Do đó $d(B,(SHC))=BK=2\sqrt{6a} \Rightarrow AD=\sqrt{6a}.$

Xét tam giác vuông $SHC$ có $15a^2=3a^2+HC^2 \Rightarrow HC=2a\sqrt{3}.$

Xét tam giác vuông $ADC...$ 

Đến đây em có thể tính tiếp rồi, với đề có gì hơi kỳ á!

0
Lời giải
Đã ghim
Nguyễn Minh Đạt [67435] Publisher, Mod Đã mua 8 khóa học 21:34 15-11-2018

Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy là hình thang vuông tại $A$ và $D,$ đáy nhỏ là $CD,$ với $SC=a\sqrt{15}.$ Tam giác SAD đều cạnh $2a$ và nằm trong mặt phẳng vuông góc với đáy. Gọi H là trung điểm cạnh $AD, d(B,(SHC))=2\sqrt{6a}.$ Tính $V_{S.ABCD}.$

0

Câu trả lời của bạn

Để bình luận, bạn cần đăng nhập bằng tài khoản Vted.

Đăng nhập

Không phải câu trả lời hoặc câu hỏi bạn đang tìm kiếm? Hỏi câu hỏi của riêng bạn.