Bảo [26308]
20/10/2018 7:01:37 PM

Thể tích khối đa diện

Cho tứ diện ABCD có tam giác ABC vuông tại A, AB=3a, AC=a. Các mặt phẳng (DBC), (DAC), (DAB) lần lượt tạo với mp (ABC) các góc 90 độ, a và b trong đó a+b=90 độ. Tìm thể tích lớn nhất của tứ diện.

(a^3*căn3)/4

Toán Học 0 câu trả lời 1347 lượt xem

0 Câu trả lời

Câu trả lời của bạn

Để bình luận, bạn cần đăng nhập bằng tài khoản Vted.

Đăng nhập

Không phải câu trả lời hoặc câu hỏi bạn đang tìm kiếm? Hỏi câu hỏi của riêng bạn.