phuchuongtm [41444]
25/02/2019 8:13:39 PM

tích phân hạn chế casio

giúp em câu 23 ạ

Toán Học 25/02/2019 8:14:52 PM 1 câu trả lời 271 lượt xem

1 Câu trả lời

Lời giải
Đặng Thành Nam [6119] Publisher, Admin Đã mua 41 khóa học 20:36 25-02-2019

\[1 \leqslant f'(x) \leqslant 4,\forall x \in [2;5] \Rightarrow \int\limits_2^5 {1dx}  \leqslant \int\limits_2^5 {f'(x)dx}  \leqslant \int\limits_2^5 {4dx}  \Leftrightarrow 3 \leqslant f(5) - f(2) \leqslant 12.\]

0

Câu trả lời của bạn

Để bình luận, bạn cần đăng nhập bằng tài khoản Vted.

Đăng nhập

Không phải câu trả lời hoặc câu hỏi bạn đang tìm kiếm? Hỏi câu hỏi của riêng bạn.