Nguyễn Tuấn Phú [71387] Đã mua 4 khóa học
27/09/2019 10:00:06 PM

Thể tích tứ diện

Có 4 viên bi bằng nhau, bán kính bằng R. Xếp 4 viên bi theo hình chóp, tính thể tích khối chóp ngoại tiếp khối tạo bởi 4 viên bi đó.

Toán Học 1 câu trả lời 396 lượt xem

1 Câu trả lời

Lời giải
Đã ghim
Hukkenberg [10972] Đã mua 4 khóa học 20:07 30-09-2019

h=4R

S = ((a^2)sqrt(3))/4, a = 2R+2*R*sqrt(3)/2

V = Sh/3 = (4R*(7R^2+4R^2*srqt(3))/3

0

Câu trả lời của bạn

Để bình luận, bạn cần đăng nhập bằng tài khoản Vted.

Đăng nhập

Không phải câu trả lời hoặc câu hỏi bạn đang tìm kiếm? Hỏi câu hỏi của riêng bạn.