Tienhaolk [52791] Đã mua 2 khóa học
02/12/2018 12:50:07 PM

Bài thể tích khối nón

Cho hình chóp S.ABCD có đáy hình vuông ABCD cạnh a , cạnh bên SA vuông đáy SA=a căn 2. H,K,L lần lượt là hinh chiếu vuông góc của A lên các cạnh SB, SC, SD. Xét khối nón (N) có cạnh đáy là đường tròn ngoại tiếp HKL và có đỉnh thuộc mp (ABCD) tính thể tích (N).   

Giúp em bài này

Toán Học 0 câu trả lời 845 lượt xem

0 Câu trả lời

Câu trả lời của bạn

Để bình luận, bạn cần đăng nhập bằng tài khoản Vted.

Đăng nhập

Không phải câu trả lời hoặc câu hỏi bạn đang tìm kiếm? Hỏi câu hỏi của riêng bạn.