Tạ Thúy Kiều [63858]
31/12/2018 10:23:38 PM

Hình không gian

Trong không gian với hệ toạ độ Oxyz, cho mặt cầu (S): x^2 + y^2 + z^2 = 8 và điểm M(1/2;căn3/2;0) . Xét đường thẳng Δ thay đổi qua M, cắt (S) tại hai điểm phân biệt A,B. Hỏi diện tích lớn nhất của tam giác OAB là ?

Toán Học 0 câu trả lời 600 lượt xem

0 Câu trả lời

Câu trả lời của bạn

Để bình luận, bạn cần đăng nhập bằng tài khoản Vted.

Đăng nhập

Không phải câu trả lời hoặc câu hỏi bạn đang tìm kiếm? Hỏi câu hỏi của riêng bạn.