Unset [84316]
04/03/2020 9:57:36 PM

TOÁN ĐẠI LỚP 7 THCS

Thu gọn các biểu thức sau rồi cho biết hệ số, phần biến, bậc:

c) (– xy 3 ) 2 + (– 5xy 4 ).(2xy 2 ).(x 2 y 5 ) 0

Toán học 0 câu trả lời 393 lượt xem

0 Câu trả lời

Câu trả lời của bạn

Để bình luận, bạn cần đăng nhập bằng tài khoản Vted.

Đăng nhập

Không phải câu trả lời hoặc câu hỏi bạn đang tìm kiếm? Hỏi câu hỏi của riêng bạn.