XXXXXXXXXX [37659] Đã mua 1 khóa học
22/10/2018 9:47:01 PM

Đại số tuyến tính chứng minh bài

Cho một ma trận n x n , có các phần tử các dòng thứ i đều là 1 . 

a , Tổng phần bù đại số của các dòng j khác dòng i bằng 0 . 

b , Định thức d bằng tổng tất cả các bù đại số của nó 

Đại số tuyến tính 2 câu trả lời 1087 lượt xem

2 Câu trả lời

Lời giải
Đã ghim
Vteder [61124] Admin Đã mua 20 khóa học 22:27 22-10-2018

Hoặc xem trực tiếp tại đây em nhé http://www.askmath.vn/cau-hoi/cho-d-la-mot-dinh-thuc-cap-n-co-tat-ca-cac-phan-tu-cua-mot-dong-thu-i/8cb667f9-98ed-44f7-a495-0bc08d1fa756

0
Lời giải
Đã ghim
Vteder [61124] Admin Đã mua 20 khóa học 22:09 22-10-2018

Em xong trong đề thi Các phương pháp tính định thức của ma trận em nhé!

0

Câu trả lời của bạn

Để bình luận, bạn cần đăng nhập bằng tài khoản Vted.

Đăng nhập

Không phải câu trả lời hoặc câu hỏi bạn đang tìm kiếm? Hỏi câu hỏi của riêng bạn.