Nguyễn Tấn Tùng [56394]
19/12/2018 4:40:49 PM

Thắc mắc tích phân

Cho hỏi phương trình ẩn c ở đâu ra vậy ạ, cả ẩn y và z nữa, tại sao biết S1 giới hạn bởi x=0 và x=a ạ

Toán Học 1 câu trả lời 391 lượt xem

1 Câu trả lời

Lời giải
Nguyễn Minh Đạt [67435] Publisher, Mod Đã mua 4 khóa học 00:54 20-12-2018

em cmt dưới câu hỏi á 

0

Câu trả lời của bạn

Để bình luận, bạn cần đăng nhập bằng tài khoản Vted.

Đăng nhập

Không phải câu trả lời hoặc câu hỏi bạn đang tìm kiếm? Hỏi câu hỏi của riêng bạn.