Vteder [61124] Admin Đã mua 20 khóa học
04/12/2018 12:05:24 AM

Tính gtnn của thể tích tứ diện SKBC khi S thay đổi.

Cho tam giác ABC đều cạnh a, tâm O. Xét điểm S thay đỏi thuộc đường thẳng d vuông góc với mặt phẳng (ABC) tại A (S khác A). Đường thẳng qua O vuông góc với mp (SBC) cắt d tại điểm K. Tính gtnn của thể tích tứ diện SKBC khi S thay đổi.

Toán Học 1 câu trả lời 674 lượt xem

1 Câu trả lời

Lời giải
Đã ghim
Ngọc Hiền [4223] 21:59 04-12-2018

Bài này làm ntn v ạ

0

Câu trả lời của bạn

Để bình luận, bạn cần đăng nhập bằng tài khoản Vted.

Đăng nhập

Không phải câu trả lời hoặc câu hỏi bạn đang tìm kiếm? Hỏi câu hỏi của riêng bạn.