ThuongThuong [41190]
21/10/2018 7:23:04 PM

cho biểu thức tính Q và giá trị của Q

 

 

Q=

(1a11a):(a+1a2a+2a1)

 

Toán học 1 câu trả lời 1112 lượt xem

1 Câu trả lời

Lời giải
Đã ghim
Nguyễn Minh Thành [24172] Publisher, Mod Đã mua 3 khóa học 00:41 22-10-2018

0

Câu trả lời của bạn

Để bình luận, bạn cần đăng nhập bằng tài khoản Vted.

Đăng nhập

Không phải câu trả lời hoặc câu hỏi bạn đang tìm kiếm? Hỏi câu hỏi của riêng bạn.