shaquiri [693] Đã mua 2 khóa học
08/02/2019 4:04:15 PM

CHO EM HOI LOI GIAI CUA CAU NAY TRONG VTED CO GI DO SAI SAI

Gọi X là tập tất cả các số tự nhiên gồm 4 chữ số khác nhau lập từ tập các chữ số 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Chọn ngẫu nhiên một số thuộc X, xác suất để số được chọn chia hết cho 6 bằng

Toán Học 1 câu trả lời 567 lượt xem

1 Câu trả lời

Lời giải
Đã ghim
Vteder [61124] Admin Đã mua 17 khóa học 16:05 08-02-2019

Em nên bình luận ngay bên dưới phần bình luận của câu hỏi để ad dễ check em.

0

Câu trả lời của bạn

Để bình luận, bạn cần đăng nhập bằng tài khoản Vted.

Đăng nhập

Không phải câu trả lời hoặc câu hỏi bạn đang tìm kiếm? Hỏi câu hỏi của riêng bạn.