Hoàng Hà Linh [5087]
22/10/2018 11:09:44 AM

Giải hộ em câu này với ạ

tìm m để Pt –x^2 –4x=m+3 có hai nghiệm âm phân biệt

Toán Học 2 câu trả lời 1344 lượt xem

2 Câu trả lời

Lời giải
Đã ghim
Vteder [61124] Admin Đã mua 17 khóa học 12:18 22-10-2018

Phương trình $ax^2+bx+c=0$ có hai nghiệm phân biệt âm khi và chỉ khi 

(1) Delta dương

(2) S <0

(3) P>0

0
Lời giải
Đã ghim
Nguyễn Minh Đạt [67435] Publisher, Mod Đã mua 8 khóa học 22:36 22-10-2018

PT $\Leftrightarrow 4x^2+4x+m+3.$

Phương tình có hai nghiệm âm phân biệt khi:

$\left\{\begin{matrix} 4-4(m+3)>0 \\ S=-1<0 \\ P=\dfrac{4}{m+3}>0 \end{matrix}\right. \Leftrightarrow \left\{\begin{matrix} m<-2 \\  m>-3 \end{matrix}\right. \leftrightarrow -3<m<-2.$

1

Câu trả lời của bạn

Để bình luận, bạn cần đăng nhập bằng tài khoản Vted.

Đăng nhập

Không phải câu trả lời hoặc câu hỏi bạn đang tìm kiếm? Hỏi câu hỏi của riêng bạn.