Nguyễn Bảo Châu [45368] Đã mua 1 khóa học
25/10/2018 5:35:33 PM

Cho em hỏi câu này ạ

Toán Học 1 câu trả lời 851 lượt xem

1 Câu trả lời

Lời giải
Đã ghim
Vteder [61124] Admin Đã mua 23 khóa học 13:44 27-10-2018

Em đặt $t=2^x$ rồi giải pt đa thức bậc bốn bình thường em.

0

Câu trả lời của bạn

Để bình luận, bạn cần đăng nhập bằng tài khoản Vted.

Đăng nhập

Không phải câu trả lời hoặc câu hỏi bạn đang tìm kiếm? Hỏi câu hỏi của riêng bạn.