Trần Thu Trang [57858]
19/10/2018 8:48:14 PM

mọi người giúp em câu xác suất ạ

cho tập A={1;2;3;...;2018} và các số a,b,c thuộc tập A. hỏi có bao nhiêu số tự nhiên có dạng abc sao cho a<b<c và a+b+c=2016

Toán Học 20/10/2018 10:52:39 AM 1 câu trả lời 1399 lượt xem

1 Câu trả lời

Lời giải
Đã ghim
tuoilz2002 [60705] 21:24 19-10-2018

 

vì các số được chon là a+b+c=2016 và a<b<c 

suy ra ta có các cặp số (1,2,2013),(2,3,2014)... tới (671,672,673)

suy ra có 99+100+100+100+100+100+71 =670 số 

1

Câu trả lời của bạn

Để bình luận, bạn cần đăng nhập bằng tài khoản Vted.

Đăng nhập

Không phải câu trả lời hoặc câu hỏi bạn đang tìm kiếm? Hỏi câu hỏi của riêng bạn.