tung_tky [55245]
27/10/2018 6:11:05 PM

mọi người giúp em với ạ

cho điểm M bất kì thuộc đồ thị y=1/x (c). tiếp tuyến của (c) cắt các đường tiệm cận tại A , B .Nửa chu vi nhỏ nhất của tam giác OAB là

Toán Học 0 câu trả lời 996 lượt xem

0 Câu trả lời

Câu trả lời của bạn

Để bình luận, bạn cần đăng nhập bằng tài khoản Vted.

Đăng nhập

Không phải câu trả lời hoặc câu hỏi bạn đang tìm kiếm? Hỏi câu hỏi của riêng bạn.