8.6 Points [43836] Đã mua 5 khóa học
09/12/2018 4:31:20 PM

VD6 em nghĩ m phải lớn hơn -3 chứ ạ nếu x=1 thì sai so với dữ kiện đề bài rồi ạ

Toán Học 2 câu trả lời 644 lượt xem

2 Câu trả lời

Lời giải
Đã ghim
Nguyễn Minh Đạt [67435] Publisher, Mod Đã mua 8 khóa học 16:39 09-12-2018

đề bài yêu cầu x>1 nên m=-3 vẫn thoả em!

0
Lời giải
Đã ghim
Nguyễn Minh Đạt [67435] Publisher, Mod Đã mua 8 khóa học 16:39 09-12-2018

Em cmt ngay dưới bài giảng video nhé!

0

Câu trả lời của bạn

Để bình luận, bạn cần đăng nhập bằng tài khoản Vted.

Đăng nhập

Không phải câu trả lời hoặc câu hỏi bạn đang tìm kiếm? Hỏi câu hỏi của riêng bạn.