Lý Thị Mỹ Hảo [35827] Đã mua 5 khóa học
20/10/2018 7:00:07 AM

Câu 37 sao đáp án là C v ạ

Toán Học 1 câu trả lời 1481 lượt xem

1 Câu trả lời

Lời giải
Đã ghim
Vteder [61124] Admin Đã mua 20 khóa học 08:54 20-10-2018

Em đọc kĩ đề bài cho là đồ thị của f'(x), hàm số đb khi f'(x)>0, tức đồ thị f'(x) nằm trên Ox. Quan sát khoảng cần tìm là (-2;3).

0

Câu trả lời của bạn

Để bình luận, bạn cần đăng nhập bằng tài khoản Vted.

Đăng nhập

Không phải câu trả lời hoặc câu hỏi bạn đang tìm kiếm? Hỏi câu hỏi của riêng bạn.