Quang Anh [48997]
02/05/2020 3:23:09 PM

tại sao 2 đường cong giao nhau thì vừa đạt cực tiều vs cực đại tại 1 điểm ạ

Toán Học 1 câu trả lời 163 lượt xem

1 Câu trả lời

Lời giải
Mr CR [76452] 17:05 02-05-2020

Đấy là giả thiết của đề bài mà ?!

 

0

Câu trả lời của bạn

Để bình luận, bạn cần đăng nhập bằng tài khoản Vted.

Đăng nhập

Không phải câu trả lời hoặc câu hỏi bạn đang tìm kiếm? Hỏi câu hỏi của riêng bạn.