thanhtruong272 [115712]
26/11/2020 10:15:07 AM

Mong mọi người giúp e bài này ạ

Lim

Giải tích 26/11/2020 10:17:35 AM 1 câu trả lời 397 lượt xem

1 Câu trả lời

Lời giải
Đã ghim
Đặng Thành Nam [6119] Publisher, Admin Đã mua 28 khóa học 10:44 26-11-2020

Dùng quy tắc Lopital em nhé

\[\mathop {\lim }\limits_{x \to  + \infty } \dfrac{{\ln \left( {\ln x} \right)}}{{\ln \left( {x - \ln x} \right)}} = \mathop {\lim }\limits_{x \to  + \infty } \dfrac{{\dfrac{1}{{x\ln x}}}}{{\dfrac{{1 - \dfrac{1}{x}}}{{x - \ln x}}}} = \mathop {\lim }\limits_{x \to  + \infty } \dfrac{{x - \ln x}}{{(x - 1)\ln x}} = \mathop {\lim }\limits_{x \to  + \infty } \dfrac{{1 - \dfrac{1}{x}}}{{\ln x + (x - 1)\dfrac{1}{x}}} = 0.\]

1

Câu trả lời của bạn

Để bình luận, bạn cần đăng nhập bằng tài khoản Vted.

Đăng nhập

Không phải câu trả lời hoặc câu hỏi bạn đang tìm kiếm? Hỏi câu hỏi của riêng bạn.