Ahihi [57071] Đã mua 4 khóa học
13/11/2018 11:20:24 PM

mọi người giúp đỡ ạ

Nguyên hàm 1/(x^4+1)

Toán Học 2 câu trả lời 888 lượt xem

2 Câu trả lời

Lời giải
Đã ghim
Đặng Thành Nam [6119] Publisher, Admin Đã mua 28 khóa học 22:42 14-11-2018

Gợi ý em biến đổi như này, bước cuối tự làm em nhé!

$\dfrac{1}{{{x^4} + 1}} = \dfrac{1}{{{{({x^2} + 1)}^2} - 2{x^2}}} = \dfrac{1}{{({x^2} - \sqrt 2 x + 1)({x^2} + \sqrt 2 x + 1)}} = \dfrac{1}{{2\sqrt 2 }}\left( {\dfrac{{ - x + \sqrt 2 }}{{{x^2} - \sqrt 2 x + 1}} + \dfrac{{x + \sqrt 2 }}{{{x^2} + \sqrt 2 x + 1}}} \right).$

2
Lời giải
Đã ghim
Nguyễn Minh Đạt [67435] Publisher, Mod Đã mua 8 khóa học 20:16 14-11-2018

Toán cấp 3 hả bạn

0

Câu trả lời của bạn

Để bình luận, bạn cần đăng nhập bằng tài khoản Vted.

Đăng nhập

Không phải câu trả lời hoặc câu hỏi bạn đang tìm kiếm? Hỏi câu hỏi của riêng bạn.